اجاره مرغداری 30 هزاری در شمال.امل

یک دستگاه مرغداری 30هزاری با 3 سالن 10هزاری اماده بکار در آمل اجاره داده میشود. حیدرنژاد   09112212510

/ 0 نظر / 25 بازدید