اجاره مرغداری در شمال.چمستان

یک دستگاه مرغداری10/000 

بامجوز دارای اب و برق 3 فاز و

سهمیه گازوییل در مازندران

چمستان اجاره داده میشود.

 

  حیدرنژاد  09112212510

/ 0 نظر / 167 بازدید